Domluvit prohlídku

Financování prodeje bytů Brno

Rezervační záloha Do 10 dnů, od podpisu rezervační smlouvy 200 000 Kč
Záloha Do 10 dnů, od podpisu smlouvy o uzavření BKS 50% mínus rezervační záloha
Záloha Do 15 dnů, po dokončení všech vnitřních prací 35%
Doplatek kupní ceny Do 15 dnů, po kolaudaci, před podpisem KS 15%